• Home
  • Actuele berichten

Actuele berichten

In het klankbordgroepoverleg dd. 13 december 2017 heeft de klankbordgroep duidelijk laten weten dat ze vindt dat de gemeente niet serieus het voorstel van de klankbordgroep onderzoekt.
Een deel van de klankbordgroep maakt zich zorgen over het geluid op het schoolplein. Tijdens het klankbordgroep overleg kwam het gesprek over de ontwikkeling Daalse Hoek goed op gang toen door de klankbordgroep een alternatief werd voorgesteld. Het alternatief is doorgerekend in het geluidsmodel en daaruit bleek dat het alternatief geen lagere geluidsbelastingen levert.
De voordelen van het alternatief wegen niet op tegen de nadelen vindt het college. Het college heeft opnieuw besloten om het stedenbouwkundig plan te handhaven met het verschil dat het geluidscherm gewijzigd wordt in een scherm van 2,5 meter bij de Oude Maarsseveensevaart en 3 meter bij de seniorenflat in combinatie met een geluidsabsorberende gevel van het kindcentrum. Aan het Presidium zal gevraagd worden om op 16 januari 2018 de raadscommissie Fysiek Domein te plannen waarbij de leden van de commissie Sociaal Domein kunnen aansluiten.

Daar kan worden besloten of het voorstel door kan gaan naar de gemeenteraad van 30 januari 2018.

Op 22 november is er een inloopavond voor het project Daalse Hoek. Op deze avond zullen we u het aangepaste stedenbouwkundig plan van Daalse Hoek presenteren.

Zie het Wijkbericht voor meer informatie hierover.

Onder Stedenbouwkundig plan vindt u de nieuwste versie van het stedenbouwkundig plan.

Pagina 2 van 7