vrijdag, 26 januari 2018

College trekt besluitvorming Daalse Hoek in

Raadsvoorstel niet gereed voor besluitvorming

In de raadscommissie Fysiek Domein van 16 januari 2018 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel ontwikkeling Daalse Hoek niet besluitrijp is. In navolging hierop heeft het college afgelopen dinsdag besloten het collegevoorstel met daarin het raadsvoorstel terug te trekken.

Het college is van mening dat de zeven beslispunten van het raadsvoorstel van het plan zodanig met elkaar verweven zijn dat separate besluiten hierover tot onduidelijkheid zullen leiden.

De ontwikkeling betrof een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het omvatte nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21-sociale nul op de meter appartementen, 6 twee onder een kap woningen, 11 vrijstaande woningen en een buitenruimte.

Het is nog niet bekend wanneer het plan opnieuw ingediend wordt ter besluitvorming. Betrokken partijen worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Laatste wijziging vrijdag, 26 januari 2018 09:31