• Home
  • Actuele berichten

Actuele berichten

dinsdag, 10 december 2019

Sloopwerkzaamheden Daalsehoek

Op 12 december 2019 start aannemersbedrijf Boverhoff met de sloop van het gebouw Daalsehoek. Ze beginnen met het verwijderen van het asbest. Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er asbest aanwezig is in het plafond van het gebouw. Het asbest wordt verwijderd door een certificeerd bedrijf en volgens de wettelijke richtlijnen die daarvoor gelden. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Daarna begint het echte sloopwerk.

Zie het Wijkbericht voor meer informatie

dinsdag, 26 november 2019

Update Daalsehoek

Op maandagavond 11 november 2019 is een bijeenkomst gehouden over de plannen voor de Daalsehoek.

Deze avond is er uitleg gegeven over de voorgenomen sloop van het pand aan de Plesmanlaan, een mogelijk tijdelijke inrichting van het terrein en een uitleg over de toekomstige plannen. Meer kunt u lezen in het bijgevoegde verslag en presentatie.

Raadsvoorstel niet gereed voor besluitvorming

In de raadscommissie Fysiek Domein van 16 januari 2018 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel ontwikkeling Daalse Hoek niet besluitrijp is. In navolging hierop heeft het college afgelopen dinsdag besloten het collegevoorstel met daarin het raadsvoorstel terug te trekken.

Het college is van mening dat de zeven beslispunten van het raadsvoorstel van het plan zodanig met elkaar verweven zijn dat separate besluiten hierover tot onduidelijkheid zullen leiden.

De ontwikkeling betrof een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het omvatte nieuwbouw voor KBS De Pionier, een nieuwe gymzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 21-sociale nul op de meter appartementen, 6 twee onder een kap woningen, 11 vrijstaande woningen en een buitenruimte.

Het is nog niet bekend wanneer het plan opnieuw ingediend wordt ter besluitvorming. Betrokken partijen worden hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Pagina 1 van 7