• Home

Alle berichten (21)

donderdag, 27 oktober 2016

Inloopmoment op 31 oktober

Wij willen u graag een uitgebreide toelichting geven op de ontwikkelde stedenbouwkundige scenario's en uw mening op het scenario met nieuwbouw voor De Pionier peilen. Het college zal uiteindelijk uw mening in haar besluitvorming meewegen en haar keuze aan de raad voorleggen.

Op maandag 31 oktober om 19.30 uur bent u van harte welkom in het gebouw waar kinderopvang KMN Kind & Co gehuisvest is. Locatie: Plesmanlaan 446, Maarssen. De inloopavond eindigt om 21.30 uur. Wij zien u graag tijdens het inloopmoment.

donderdag, 27 oktober 2016

Stedenbouwkundige scenario’s

In eerste instantie zijn diverse stedenbouwkundige scenario’s ontwikkeld met woningen, een enkele voorziening en een parkeer- en verkeersoplossing. In die scenario’s kon met name de parkeer- en verkeersproblematiek rondom De Pionier onvoldoende opgelost worden.
Vervolgens is naar een scenario met een veilige verkeer- en parkeeroplossing gezocht. Dit leidde tot het scenario met vervangende nieuwbouw voor De Pionier met nieuwe gymzaal en kinderdagopvang, en woningen op de locatie Daalsehoek.

Alle ingrediënten die u aanleverde zijn in dit scenario verwerkt. In dit scenario kan de huidige locatie van de Pionier met woningbouw worden ingevuld. Bijkomend voordeel van dit scenario is dat een aantrekkelijke entree voor Maarssen-Dorp ontstaat.

Hoewel het scenario met nieuwbouw voor De Pionier het hoogst scoort op alle kwaliteitscriteria, heeft de nieuwbouw van De Pionier en de nieuwe gymzaal wel een financiele consequentie voor de gemeente. Daarom is er vanavond eerst in de gemeenteraadscommissie Fysiek Domein een uitgebreide toelichting gegeven op de ontwikkelde stedenbouwkundige scenario’s inclusief het scenario met nieuwbouw voor De Pionier. De gemeenteraadscommissie Fysiek Domein was positief. Er is afgesproken om het plan verder te onderzoeken en daarbij de buurt te betrekken.

woensdag, 26 oktober 2016

Ontwikkeling Daalse Hoek

Tijdens het vorige inloopmoment zijn de volgende vragen, opmerkingen,kritiek, ideeën en wensen bij u opgehaald:

 • een veilige parkeer- en verkeeroplossing;
  meer dan 30% sociale woningen;
  behoud van de bomen in de Oude Maarsseveensevaart en aan de Plesmanlaan;
  meerdere speelplekken en een plek waar een barbecue mogelijk is;
  past in de omgeving, ook qua hoogte;
  een aantrekkelijke entree voor Maarssen-Dorp.

Deze input was belangrijk voor het vormen van het programma en de stedenbouwkundige scenario’s.

Pagina 4 van 4